کد مطلب: 12681
 
نقدی بر جلسه شورای فرهنگ عمومی با موضوع رسانه:ها
وقتی مسئولان قانون شکن برای رسانه های قانون مدار تصمیم می گیرند
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۳
 
اما سوال اصلی این است که چرا هیچ نهادی دنبال موظف کردن مسئولین برای پاسخگویی به رسانه های مجوزدار نیست؟ چرا فرماندار می تواند 4 سال با هیچ رسانه مجوزدار مصاحبه نکند و بعد برای رسانه ها هم تصمیم گیری کند؟
وقتی مسئولان قانون شکن برای رسانه های قانون مدار تصمیم می گیرند
 
در جلسه دیروز شورای فرهنگ عمومی به موضوع ساماندهی وضعیت رسانه‌ها در سبزوار پرداخته شده است. اما این جلسه با ریاست امام جمعه و با حضور فرماندار و با میزبانی اداره آموزش و پرورش برگزار شده و علی آبادی ریاست اداره ارشاد به ارائه گزارش از وضعیت رسانه های فاقد مجوز پرداخته و در نهایت هم مصوب شده است که همه رسانه های فاقد مجوز، مجوز دار شوند و مدیران دولتی هم از مصاحبه با رسانه های فاقد مجوز خودداری کنند.

این جلسه که بدون حضور حتی یک نفر از اهالی رسانه برگزار شده به شدت مورد انتقاد فعالین این عرصه قرار گرفته است. اما نکته تاسف بار این جلسه تصمیم گیری مسئولان قانون شکن برای خبرنگاران قانون مدار است. اما چند مورد از این قانون شکنی ها:

1- در سومین نمایشگاه توانمندی رسانه های سبزوار که سال گذشته برگزار شد در حالی که قرار بود فقط رسانه های مجوزدار حضور داشته باشند با فشار و لابی احمد برادران فرماندار سبزوار، یکی از رسانه های فاقد مجوز در نمایشگاه شرکت کرد. مجوز این حضور هم از طرف ریاست اداره ارشاد صادر شد.

2- چند ماه پیش یک نشریه غیرقانونی و فاقد مجوز ویژه نامه ای برای عملکرد دولت در سبزوار منتشر کرد. ویژه نامه ای که با هزینه ای میلیونی و به سفارش فرماندار سبزوار صورت گرفته بود. این درحالی است که فرماندار می توانست تهیه این ویژه نامه را به هفته نامه های مجوزدار و حامی دولت در سبزوار واگذار کند.

۳- کارنامه علی آبادی رئیس اداره ارشاد هم در ساماندهی رسانه های مکتوب مشخص است، تقریبا هیچ. علی آبادی در این عرصه نه کارنامه ای دارد و نه از خود حتی اراده ای نشان داده که می خواهد با انتشار رسانه های مکتوب غیرقانونی را بگیرد. هر چند وقتی شخص فرماندار با رسانه های غیرقانونی همکاری کامل دارد و با رسانه های قانونی هیچ نوع همکاری ندارد نباید از ریاست اداره ارشاد هم توقعی داشت.

4-همان نشریه غیرقانونی که چند ماه گذشته برای دولت در سبزوار ویژه نامه گزارش عملکرد منتشر کرده این روزها در حال تهیه یک ویژه نامه دیگر برای آموزش و پرورش سبزوار است. حال در این جلسه ریاست آموزش و پرورش هم برای ساماندهی رسانه ها حضور داشته است. اینها مواردی از فعالیت های غیرقانونی مسئولان حاضر در این جلسه بود.

اما سوال اصلی این است که چرا هیچ نهادی دنبال موظف کردن مسئولین برای پاسخگویی به رسانه های مجوزدار نیست؟ چرا فرماندار می تواند 4 سال با هیچ رسانه مجوزدار مصاحبه نکند و بعد برای رسانه ها هم تصمیم گیری کند؟ چرا یک بار دادستان به عنوان مدعی العموم مسئولان را موظف به پاسخگویی به رسانه های مجوزدار نمی کند؟ اصلا چرا مسئولان برای عدم پاسخگویی برکنار نمی شوند؟
Share/Save/Bookmark