کد مطلب: 7256
 
نشست آسیب‌شناسی تربیت دینی در دانشگاه حکیم
چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۰
 
دهمین جلسه گفتارپژوهی با موضوع «آسیب‌شناسی تربیت دینی در دانشگاه حکیم سبزواری» برگزار شد.
این جلسه با حضور دانشجویان و اساتید دانشکده علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. دکتر باقری‌نیا در این جلسه گفت: « خودپنداری دانشجوها با ورود به دانشگاه عوض می‌شود. دیگر نگاه آن‌ها به خویشتن با کودکِ پیش از ورود به دانشگاه متفاوت می‌شود. دیگر روش‌هایی که مقصودشان شکل‌دهی به شخصیت است، در امر تربیت ایجاد اختلال می‌کند.»

وی افزود: «این روش‌ها بر اساس این تصور بنا شده‌اند که با تغییر دادن محیط بیرونی می‌توانیم هر تغییری را در اشخاص ایجاد کنیم. اما این فقط درباره کودکان ناتوان ذهنی امکان‌پذیر است. این روش‌ها ،شکل دادن رفتار ، تلقین و تحمیل را در پیش می‌گیرند.»

وی با تقسیم ارزش‌های تربیتی به دو دسته «ارزش‌ها مناسکی» و «ارزش‌های دانشی ـ اخلاقی» گفت: «با نظر به اینکه دانشگاه کانون دانش است مهم این است که بیشتر بر ارزش‌های دانشی‌اخلاقی تأکید شود. این ارزش‌ها عبارتند از: سخن‌محوری، نه سخنگو محوری، دید باز نسبت تضارب آرا، اصطکاک اندیشه‌ها، انصاف علمی، امانت‌ورزی علمی»

وی همچنین با بیان مبانی علمی و بررسی آسیب‌های روش‌های فعلی تربیت در محیط دانشگاهی نتیجه گرفت که: « دانشگاه نسبت به اندیشه های مختلف و بررسی علمی آن‌ها پذیرا باشد و زمینه بحث علمی بین رویکردهای مختلف را فراهم کند. انصاف علمی امانت‌ورزی علمی به عنوان ارزش‌های دینی ـ اخلاقی در دانشگاه نهادینه شوند.»

وی با بیان اینکه به کارگیری شیوه‌های تهدید و تحویل در محیط دانشگاه کارساز نیست. گفت: «دانشجو باید به عنوان یک انسان عامل و دارای حق انتخاب دیده شود. انتخاب دانشجو حتی اگر موافق مدیران و مسئولان دانشگاه نباشد باید مورد احترام آن‌ها قرار گیرد. با این احترام می‌توان به تربیت دینی بدون آسیب‌های بیان شده دست یافت.»
Share/Save/Bookmark