کد مطلب: 5978
 
پرونده کوي گلستان-۲۰/گفتگو با حسين کارگري (قسمت دوم)
طرح بازسازي کوي گلستان قطعا سودآور است/ اگر شهرداري بخواهد مي تواند/ بايد تا اتفاقي نيفتاده کاري بکنيم
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۱:۵۵
۶
 
الان هم اگر شهردار بخواهد مي تواند يعني در توان شهرداري فعلي و شوراي فعلي هست، اگر بخواهند مي توانند با همين بودجه گوشه اي از طرح را شروع کنند. فاز به فاز کنند بايد شهرداري شروع کند کس ديگر نمي آيد که اين کار را انجام دهد. نشسته ايم که بودجه اي از يک جا سرازير شود و عده اي بيايند مشارکت کنند چرا که هي مي گوييم ما نمي توانيم و پول نداريم. اين که نمي شود ما صبر کنيم تا اينها زير آوار بروند و بميرند.
طرح بازسازي کوي گلستان قطعا سودآور است/ اگر شهرداري بخواهد مي تواند/ بايد تا اتفاقي نيفتاده کاري بکنيم
 
اشاره: "تا اتفاقي نيفتاده بايد کاري بکنيم." اين مهم ترين جمله بخش دوم گفتگوي حسين کارگري با سلام سربدار است. آيا اين جمله هشدارگونه جدي گرفته خواهد شد؟ قسمت نخست گفتگوي سلام سربدار با حسين کارگري ۶ آبان منتشر شد. و حالا قسمت دوم آن از نظر خوانندگان مي گذرد:

- اين صحبتها را به مسئولان قبلي يا فعلي شهرستان هم گفته ايد؟


من را مي شناسند، در جلسات شورا داد مي زنم. در مسجدشان همه نشسته بودند که گفتم. حالا هم در راديو - اشاره به گزارش پيک بامدادي راديو که آذر سال گذشته درباره کوي گلستان پخش شد - مي گويم که همه مسئولان کشور مي شنوند. من به عنوان عضو شوراي شهرستان سبزوار مي گويم ما فقط حرف زديم کاري نکرديم. هر اتفاقي که مي خواهد براي من بيفتد. ما حتي دفتري را که خودمان آنجا به نام سازمان بهسازي و نوسازي زده بوديم تا بافت را سازماندهي کنيم، آن را هم بستيم. تنها کاري که ما در اين چند سال براي آنها کرديم فقط کوچه آنها را يک روکش آسفالت کرديم.

شهردار وقت ( آقاي عيدي) اصلا از اينها استقبال نکرد. الان هم اگر شهردار بخواهد مي تواند يعني در توان شهرداري فعلي و شوراي فعلي هست اگر بخواهند مي توانند با همين بودجه آخر سال گوشه اي از طرح را شروع کنند. (اين مصاحبه آذر ۹۱ گرفته شده و اشارات آقاي کارگري به شوراي شهر سوم و حسين مقصودي شهردار سابق است) فاز به فاز کنند بايد شهرداري شروع کند کس ديگر نمي آيد که اين کار را انجام دهد. نشسته ايم که بودجه اي از يک جا
طرح بازسازي کوي گلستان قطعا سودآور است اما سودآوري آن زمان بر است و اول بايد هزينه کرد. خود مردم حاضرند از اينجا بروند و ما اينجا را تبديل به بازار کنيم و قسمت تجاري آنرا بفروشيم خود آنها هم مانند مردم ديگر مي توانند بخرند.
سرازير شود و عده اي بيايند مشارکت کنند چرا که ما نمي توانيم و پول نداريم. اين که نمي شود ما صبر کنيم تا اينها زير آوار بروند و بميرند. بابا ۷ هکتار که بيشتر نيست هر هکتار را يک فاز کنند. طرح و نقشه کلي آماده است همان را پياده کنند اما فاز به فاز، فاز اول را شروع کنند. ما اگر يک يک هکتار را هم بازسازي کنيم باز همان يک هکتار را نجات داده ايم. طرح بازسازي کوي گلستان قطعا سودآور است اما سودآوري آن زمان بر است و اول بايد هزينه کرد.

خود مردم حاضرند از اينجا بروند و ما اينجا را تبديل به بازار کنيم و قسمت تجاري آنرا بفروشيم خود آنها هم مانند مردم ديگر مي توانند بخرند.

- چرا مسئولان شهرداري يا ساير جاها شروع نمي کنند؟

شهرداري مي گويد بودجه کلان مي خواهد که ما نداريم اما به نظر من اگر فازبندي شود مي تواند. قسمتي از بودجه را به اينجا اختصاص دهند و شروع کنند بقيه اش را هم از طريق مشارکت تامين کنند. جايي که در اولويت کاري آنها نيست انجام ندهند. چه مي شود اگر خيابان جديد الاحداث را امسال نداشته باشيم. ولي بودجه آن را صرف رفع بحران اينجا کنيم. اينجا متاسفانه مثل يک غده سرطاني شده که هم خودش را از بين مي برد و هم به اطراف صدمه مي زند. شهرداري طرح اينجا را به عنوان طرح اولويت دار به شورا بياورد و من به نيابت از طرف همه ۷ نفر اعضاي شورا (سوم) مي گويم که اگر شهرداري اين طرح را بياورد ما مصوب مي کنيم. از بودجه آخر سال شان (سال ۹۱) يا حتي فاز اول را در متمم بودجه پيش بيني کنند، ما مصوب مي کنيم تا آنها شروع کنند. به محض اينکه طرح راه بيفتد انجام مي شود.

- شهرداري در پاسخ به اين پيشنهاد شما که حداقل يک فاز را شروع کنيد چه مي گويد؟

شهرداري مي گويد در شهرستان پروژه هاي نيمه تمام و طرحهاي توسعه عمراني زياد است بودجه هم بسته شده و بودجه شهرداري مازاد به آن طرحها نيست. راست هم مي گويند، اما مي شود سرفصل بودجه را عوض کرد و به نام اين محل زد. مي شود اينطور خودمان سرمايه گذاري را شروع کنيم بعد بقيه مي آيند.

- اين مشکل که الان به وجود نيامده از سالهاي پيش بوده چرا از همان ابتداي سال براي آن بودجه در نظر نگرفته اند؟


در اين ۲ دوره اي که ما بوديم بحث تشکيل سازمان بهسازي شهرداري مطرح بود که تشکيل شد. حدود ۲ سال منتظر بوديم تا سازمان طرحهايش را براي کوي تهيه کند. مطالعه کردند و طرح نهايي آماده شد. در اين فاصله سرمايه گذاراني هم از مشهد و تهران آمدند اما به توافق نرسيدند. خلاصه اين که بازسازي کوي اين همه طور کشيد و هم چنان مانده است.

- در اين مدت
من به عنوان عضو شوراي شهرستان سبزوار مي گويم ما فقط حرف زديم کاري نکرديم. هر اتفاقي که مي خواهد براي من بيفتد. ما حتي دفتري را که خودمان آنجا به نام سازمان بهسازي و نوسازي زده بوديم تا بافت را سازماندهي کنيم، آن را هم بستيم.
آيا شوراي شهر کاري کرد که شهرداري جدي تر بازسازي را پيگيري کند؟


اگر به همين شکل باشد اميدواريم شوراي شهر بتواند فکر جديد تري بکند تا شهرداري را وادار کند قسمتي از بودجه اش را براي اين کار در نظر بگيرد. چون بودجه را تقريبا اواخر بهمن و اوايل اسفند براي تصويب به شورا مي آورند.

- باز هم تصويب آن براي سال بعد (سال ۹۲) دست شماست؟

بله، پيشنهاد مي کنم وقتي بودجه را براي تصويب مي آورند اين امر ديده شده باشد و گرنه بودجه را برگردانيم به شهرداري تا اصلاحيه بزنند.

- چرا در يکي دو دهه اخير به ويژه بعد از انقلاب هيچ کاري نشده تا وضعيت اين قدر بحراني نشود، اگر به تدريج کار مي شد اين طور نمي شد؟

شايد فکر نمي کردند که وضع اينقدر حاد و اسف بار شود و اصلا فراموش کردند. دوم اين که يک زماني تصميم گرفته بودند مردم از اين محله کوچانده و پراکنده کنند و محله را تخريب شود. فکر مي کردند مي شود اين کار را انجام داد. وقتي بحث پول و بودجه وسط آمد ديدند هزينه ميلياردي مي خواهد.

شهرداري و شوراي شهر در اين چند سال اخير جدا کار کردند و سازمان بهسازي و نوسازي تاسيس شد. به خاطر اينکه شهر بافت فرسوده زياد دارد فقط کوي گلستان نيست. بعد که سازمان طرح را تهيه کرد پيشنهاد کرديم اوراق مشارکت بفروشيم. يعني شهرداري طرح را به مردم اعلام کند، اوراق مشارکت را بفروشد و شروع به ساخت و ساز کند. اما در نهايت طرح فروش اوراق مشارکت در شورا راي نياورد.

- البته آقاي مقصودي گفت (مصاحبه شهردار سابق بعنوان يکي از قسمت هاي پرونده ويژه کوي گلستان قبلا منتشر شد) مشکل و گير کار در کميسيود ماده ۵ است که اشکالاتي گرفته ان و بايد رفع شود؟

قصد آقاي شهردار اين بود که اين را از آن بافت فرسوده اي که مسکن و شهرسازي ديده است جدا کند يعني مي خواست کوي گلستان را از بافت کلي شهرستان منفک کرند. اين کار را هم بايد کميسيون ماده ۵ بکند و جز اين چاره اي نيست. وقتي مسکن وشهرسازي اين طرح را منفک کرد و تحويل شهرداري داده و اجازه دهند شهرداري اوراق مشارکت بفروشد.

- نکته جالب اين بود ما قبل از اينکه با مردم کوي صحبت کنيم تصورمان اين بود که در طول اين سالها مسئولان شهري خواسته اند کاري کنند ولي اهالي نخواسته اند، ولي جالب بود که حتي يک نفر هم نديديم که بگويد نمي خواهيم. حتي مي گفتند خودشان کارشناس بياورند و قيمت گذاري کنند ما هم مي فروشيم و مي رويم؟

بله، التماس مي کنند نامه هاي زيادي هم نوشته اند با کلي امضا که ما را نجات دهيد که زير آوار نمانيم.

- نامه هاي آنها را که به شهرداري،
قسمتي از بودجه را به اينجا اختصاص دهند و شروع کنند بقيه اش را هم از طريق مشارکت تامين کنند. جايي که در اولويت کاري آنها نيست انجام ندهند و بودجه آن را صرف رفع بحران اينجا کنند. اينجا متاسفانه مثل يک غده سرطاني شده که هم خودش را از بين مي برد و هم به اطراف صدمه مي زند.
فرمانداري، شوراي شهر و... نوشته بودند ديده و قبلا منتشر کرديم. آنچه از اين نامه ها و صحبت با مسوئلان فهميديم اين بود که عزم مسئولان شهري براي حل مشکل کوي گلستان جدي نيست؟


مشکل بيشتر به شورا و شهرداري بر مي گردد و ما مي توانستيم جدي تر باشيم. نهادهاي ديگر مثل فرمانداري يا دستگاه هاي انتظامي هيچ بحثي روي شروع کار ما ندارند حتي حمايت هم مي کنند. اگر تا حالا مانده بايد شهامت داشته باشيم که بگوييم مقصر ما هستيم.

بايد تا اتفاقي نيفتاده کاري بکنيم اگر خداي نکرده اتفاق بدي افتاد آن موقع جواب ما چيست؟ ما بايد اولويت بندي کنيم و مشکل را حل کنيم. بايد اين محله را به عنوان يک محله مناسب براي بحث گردشگري در شهرستان سبزوار نجات دهيم. مي دانيد در سبزوار گردشگري به عنوان صنعت مادر شناخته شده، پس بايد بازسازي کوي گلستان را به عنوان عامل اصلي پيشرفت شهر بدانيم.

- نمايندگان پيگير هستند؟

نمايندگان شهرمان هم هر دو پاي کار هستند. اعلام آمادگي کرده اند که ما حرکت را آغاز کنيم آنها هم پشتيباني کنند. همه مسائل خارج از حوزه شهرستان بر عهده آنهاست و پيگيري مي کنند.

- مردم از اين که مسئولان و شرکتهاي خصوصي و دولتي زيادي براي بازديد مي آيند، قول هايي مي دهند و مي روند ناراضي بودند. مي گفتند کاري نمي کنند، حتي گفتند آقاي صلاحي استاندار قبلي خراسان هم آمد، قول هايي داد و رفت اما هيچ کاري نکرد؟


درست است. استاندار آمد و منطقه را ديد و دستورهايي هم داد ولي شايد به دستورات ايشان هم خيلي عمل نشد.

مسئولان شهري خودمان و شهردارهاي مختلف هم بارها براي بازديد به کوي رفته اند. بايد اعتراف کنيم که مي توانستيم براي آنها کاري کنيم يا حداقل شروع کنيم. شهرداري خودش کار را شروع کند. اگر اينها کار شروع کنند و اوراق مشارکت را هم بفروشند راحت مي شود مساله را حل کرد.

- شما به تلاش هاي مهندس صدرزاده مدير عامل اسبق سازمان نوسازي شهرداري اشاره کرديد، ما با مسئولان ديگر هم که صحبت کرديم همه تهيه طرح کوي گلستان را مرهون تلاش ها و پيگيري هاي او مي دانستند. چرا او را عوض کردند؟

متاسفانه شهرداري با ايشان طرفيت و لج کرد. فکر مي کنم مشکل آگاهي و دانش او بود که برتر از بنده بود. چون از من بيشتر مي دانست بايد مي رفت و گرنه بسيار جدي و پيگير بود. آدم واردي بود و عمرش را روي اين گذاشته بود. خانه و زندگي اش را در تهران ول کرده و آمده بود. اينجا خانه اي داشت که با موکت فرش کرده و پيگير کار شهرستان خودش بود ولي اذيتش کردند. اعضاي شوراي شهرهم مي دانستند ولي نخواستند. ده ها نامه به شورا و شهرداري نوشت ولي اينقدر اين ور و آن ور کردند که رفت. تمام مردم محله گلستان به ايشان اعتماد و علاقه داشتند براي اينکه بين آنها زندگي مي کرد. متاسفانه
بايد تا اتفاقي نيفتاده کاري بکنيم اگر خداي نکرده اتفاق بدي افتاد آن موقع جواب ما چيست؟ ما بايد اولويت بندي کنيم و مشکل را حل کنيم. بايد اين محله را به عنوان يک محله مناسب براي بحث گردشگري در شهرستان سبزوار نجات دهيم.
طوري پشت او را خالي کردند که جرات نمي کرد به محله گلستان برود.

- شورا نمي توانست پشت ايشان باشد و حمايتش کند؟

ما حمايت کرديم ولي شايد تعدادمان کم بود.

- شما ۷ نفريد و شهرداري يک نفر است؟

داستان حمايت ما داستان آن سياهه شد. رشته من نمايشهاي آئيني است، در جريان نمايش سياهه مي گويد: ارباب ما هزار نفر بوديم و آنها ۴۰ نفر، اما آن ۴۰ نفر ما هزار نفر را زدند. ارباب مي گويد: چرا آن ۴۰ نفر توانستند شما هزار نفر را بزنند؟ مي گويد: آن ۴۰ نفر با هم بودند ولي ما هزار نفر، با هم نبوديم و هر کدام يک نفر بوديم.

حالا ما ۷ نفر هر کداممان يک نفر بوديم و آنها با هم بودند. من خيلي تلاش کردم و هر دري را زدم. آقاي حسينی زاده مسئول شورا هم خيلي تلاش کرد و ولي آقاي شهردار (آقاي مقصودي) مايل نبود ايشان بماند.

- مشکلات کاري با هم داشتند؟

نه، فقط با ايشان لج کرده بودند. چون آقاي صدرزاده سر پر کاري داشت، چون مرتب پيگير بود پا پيچ آنها مي شد که بودجه بدهيد. چرا اين کار را نمي کنيد. به شورا، مسکن و شهرسازي و جاهاي ديگر نامه زياد مي نوشت. اينها را خسته کرده بود. شايد دوست داشتند يک نفر سلانه سلانه و يواش يواش کار کند اما آقاي صدرزاده پيگير و پرکار بود. هر روز تهران بود و يک نفر را از جاهاي مختلف براي مشارکت در طرح مي آورد.

- شايد مشکل اين که تا حالا کاري نشده همين کندي و ها بوده است؟

من همه مسئولان را نمي گويم اما روي شورا و شهرداري متمرکز شدم. آقاي صدرزاده را ما انتخاب کرديم و همه ازش حمايت مي کردند اما ابلاغ او را بعد از چند سال هنوز نزده بودند التماس مي کرد که ابلاغ من را بزنيد. اين قدر رفتند مشهد سوسه گذاري کردند که معاون استاندار هم سر هيچ چيز به ايشان بدبين شد. نه از ايشان دزدي ديدند و نه کم کاري، وابسته به جاي خاصي بود و نه سياسي بود. فقط مي خواست کار کند.

- يعني از طريق شهرداري در مشهد براي ايشان سوسه گذاري شد؟

بله، آقاي مقصودي شهردار زماني که عضو شورا بود يکي از طرفداران سرسخت آقاي صدرزاده بود اما وقتي خودش شهردار شد آرام آرام مخالفتش را با آقاي مهندس شروع کرد.

- به هر حال آن اتفاقات افتاده و طرح نيمه کاره رها شده است به نظر شما الان با همين وضعيت چه بايد کرد؟

به نظرم الان هم دير نشده بايد برويم دنبالش و کار را به او بسپاريم. چون رشته و تخصصش همين بود و آدم پر کار و پر حوصله اي هم بود. کار کردن با مردم کوي گلستان که اين همه مدت ارتباط بين دو طرف قطع بوده است حوصله مي خواهد حوصله اي که ايشان دارد و مي تواند
مسئولان شهري خودمان و شهردارهاي مختلف هم بارها براي بازديد به کوي رفته اند. بايد اعتراف کنيم که مي توانستيم براي آنها کاري کنيم يا حداقل شروع کنيم. شهرداري خودش کار را شروع کند. اگر اينها کار شروع کنند و اوراق مشارکت را هم بفروشند راحت مي شود مساله را حل کرد.
و ديگري نمي تواند. حتي گفتند اگر من مشکلي دارم مسئوليت سازمان را از من بگيريد ولي محله گلستان را به من بدهيد تا بسازم. يا پروژه باغ بازار را بدهيد تا بسازم. کسي جرات نمي کرد يک ماشين خاک از باغ بازار بردارد و ايشان کلي خاک برداري کرد و محل را آماده کرد. متاسفانه چون ديدند دارد موفق مي شود ترسيدند. شايد هم ترسيدند اگر همين طور پيش برود امکان دارد ۲ سال ديگر شهردار شود. اگر هم شهردار مي شد يک شهردار مطلع و آگاه و دلسوز بود. باز هم تکرار مي کنم بايد ايشان را بياوريم و محله گلستان را بدهيم و حمايتش کنيم. اگر حمايتش کنيم قطعا کوي گلستان را از نو مي سازد.


* پرونده ویژه کوی گلستان:

- گفتگو با حسين کارگري (قسمت اول): بايد اين ديواری که بين دو طرف کشيده شده بشکينم/ به مسئولان شهري هشدار مي دهم!/ مردم کوي با همه خواسته هاي مسئولان موافقند


- من سرمايه گذاري در کوي گلستان را تضمين مي کنم (گفتگو با جلال تعصبي (قسمت دوم))

- مسئولان قبلي شعار زياد داده اند ما عملي وارد شده ايم/ براي سرمايه گذاران فرش قرمز پهن مي کنيم (گفتگو با حسین مقصودی شهردار سابق سبزوار)


- کوي گلستان يک فرصت است، از اين فرصت استفاده کنيم (گفتگو با جلال تعصبي؛ نائب رئيس شوراي شهر (قسمت اول))

- دعا کنيد، ان شاء الله همه کمک کنند کاري کنيم (مصاحبه با سيد قاسم حسيني زاده؛ رئیس شورای شهر سبزوار)

- در کوي گلستان بازنده اصلي مردم هستند (مصاحبه با محمود حیطه؛ عکاس سبزواری)

- کوی گلستان به روایت تصویر (عکسهای محمود حیطه از کوی گلستان)

- "کوي گلستان" تلنگري براي بسيج و بسيجيان!/ بي اعتنايي خطرناکتر از کاري نکردن است

- چرا بسيج پياده روي به مشهد را فراموش نکرد اما کوي گلستان را فراموش کرد؟

- مسئولان شهري مي ترسند وارد کوي گلستان شوند! (ناگفته هاي مهندس صدرزاده از به نتيجه نرسيدن طرح بازسازي کوي گلستان) ( قسمت چهارم و آخر)

- زيبايي ظاهري شهر وقتي خوب است که مشکلات زيربنايي حل شده باشد (ناگفته هاي مهندس صدرزاده از طرح هاي زيربنايي سبزوار) ( قسمت سوم)

چرا سرمايه گذاران دولتي و خصوصي از کوي گلستان رفتند! (ناگفته هاي مهندس صدرزاده از طرح بازسازي کوي گلستان) (قسمت دوم)

- بازسازي کوي گلستان را جدي تر پيگيري مي کنم (مصاحبه با علی بروغنی)

- آيا روحانيت وظيفه خود را در قبال کوي گلستان انجام داده است؟

- مگر منطقه ما خارج از شهر سبزوار است که به فکر ساخت و ساز آن نيستيد

- چرا به فکر چاره نجات ما نيستيد!

- بيابان ها را آباد مي کنند اما براي کوي گلستان کاري نمي کنند!

- عدم همکاري مسئولان و کمبود بودجه مهم ترين مشکل بازسازي و بهسازي کوي گلستان است

- خانه از پاي بست ويران است / خواجه در بند نقش ايوان است

- نان زحمت کشي خودمان را مي خوريم

- در "کوي گلستان" چه مي گذرد؟
Share/Save/Bookmark


ناشناس
۱۳۹۲-۰۹-۰۲ ۰۸:۱۱:۰۱
چرا با هو چی گری مردم را جیگر فرض میکنی عبدالحسین خان کارگری (14407)
 
دلسوز
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۲-۰۹-۰۲ ۱۲:۳۸:۵۴
فقط شعار بدین و رای بگیرین (14423)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۲ ۲۲:۴۵:۵۰
باسلام وعرض ادب وتشکر ازمسولین محترم سایت سلام سربدار وجناب اقای کارگری باستحضار میرساندهرچند بارها درنوشته وگفته هایم مطرح کرده ام بازهم اجبارا یاداوری می کنم:نادر شاه افشار درحاشیه دجله وفرات در نبردی پیرمردی را می بیند که با دو شمشیر می جنگد از او می پرسد در زمان محمود افغان کجا بودی ؟ درجواب گفت من بودم تو نبودی(پایان) اقای کارگری واعضا محترم شورا درسبزوار صدرزاده ها زیاد اند وشما میبایست مدیریت کنید واز پتانسل وتوان موجود سبزواری ها استفاده کنید ودرچندروز قبل که درخدمت اعضا محترم شورا ودرجلسه شورا سعادت حضورداشتم اعضای جوانی را درکرسی های شورا دیدم که می تواندبا استفاده ازتجربه وجودی شورای قدیم درتوسعه مفید وموثر باشد وپویندگی را در چهره انان دیدم ومی توان از ترکیب موجود شورا استفاده بهینه کرد و انجه مسلم است میبایست ومی توان گذشته را فراموش کرد وانچه انجام گرفته شاید خواست خدا بوده است وبیایم بافراموشی انچه برهمه گذشته است شروع پروژه گلستان را دراجرای باغ بازار بدانیم وبدون توجه به بودجه دولتی ومعطلی دراین باب از تجمیع سرمایه خرد وسر گردان شهری استفاده کنیم وسود حاصل را به مردم مسترد نمایم ومی توان در سبزوار به مدیریت بدون پول توجه کرد در صورتیکه بخواهیم درخاتمه اماده خدمت دربافت گلستان وباغ بازار خواهم بود. با احترام صدرزاده (14439)
 
۱۳۹۲-۰۹-۰۳ ۱۱:۰۶:۳۷
آقای صدر زاده در طول 5ونیم سال که بر مسند بود و از زمان آغشته توسط اعضای شورای دوم آمد وحقوقی بیش از شهردار میگرفت و اینقدرمقتدر و دانشمند بود چرا تاکنون یک سانتیمتر آباد نکرده.الحمدالله توی شهر ما چاله زیاد کنده شده زیاد داریم.چاله التوفیق پشت هتل قدیم شهرداری و چاله باغ بدیعی و چاله 24 متری انقلاب.یه چاله هم تو بیهق باز شد که سریع پرش کردن.خیلیها میدونن که آقای صدرزاده میخواسته یه چاله اونور چهارراه بزنه و نذاشتنش و گفتن عوضش باغ بدیعی رو گود کن!البته توان ایشون توی این پنجسال و نیم توی تفکیک زمین محمدیان و باغ میلانی که سود شخصی داشت خیلی خوب بوده!آقای کارگری و آقای صدرزاده که هردو فسنقری هستن باید بیش از اینها از هم حمایت کنن!! (14458)
 
۱۳۹۲-۰۹-۱۳ ۱۳:۵۵:۴۳
درود بر مرد بزرگ جناب کارگری... (15793)
 
قول
۱۳۹۲-۰۹-۱۶ ۰۳:۵۳:۵۶
البته بزرگ از نظر هیکل. (16104)