پیش بینی بـرداشت ۲۱ هـزار تـن گنـدم از مـزارع سبزوار

11 خرداد 1395 ساعت 6:54

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار از برداشت بیش از ۲۱هزار تن گندم از سطح زمین های زیر کشت این محصول در سبزوار خبر داد.


به گزارش سلام سربدار، منصور برغمدی در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه ۷هزار و پانصد هکتار از زمین های زراعی سبزوار زیر کشت این محصول قرار دارند تصریح کرد: در حال حاضر برداشت گندم در سبزوار آغاز شده و پیش بینی می شود بیش از ۲۱ هزار تن محصول از مزارع برداشت شود.

وی با اشاره به خرید تضمینی گندم از کشاورزان ادامه داد: مراکز خرید در شرکت غله پیش بینی شده و در حال حاضر برای خرید محیا می باشند.

برغمدی همچنین با بیان اینکه در سال گذشته کشاورزان در حدود ۱۲هزار تن از گندم تولیدی خود را به مراکز خرید تحویل داده اند ادامه داد: ما بقی گندم تولیدی به صورت مصارف شخصی و یا به صورت آزاد توسط کشاورزان فروخته می شود.

مدیر جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه روش های کشت حفاظتی، تسطیح لیزری سعی در کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری نقش موثری دارند ادامه داد: در سال زراعی در حدود ۴هزار هکتار از مزارع به صورت کشت مستقیم و ۷۵۰۰هکتار از مزارع نیز تسطیح لیزری انجام گرفته است.

برغمدی با اشاره به دیگر روش های افزایش مقدار محصول در سطح ادامه داد: طرح مقایسه ارقام گندم نیز در بخش های روداب و ششتمد انجام گرفته که بر این اساس سازگار ترین رقم بذر در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی مبارزه با افات غلات و به ویژه گندم را از جمله اقدامات دیگر برای افزایش محصول با کیفیت دانست و ابراز داشت: از ابتدای سال زارعی جاری ۱۴کمیته مبارزه با آفت سن در مزارع به گشت زنی پرداخته اند.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار ادامه داد: با اقدامات به موقع جهاد و همچنین کشاورزان در برابر آفات سن سبزوار کم آسیب ترین مزارع را نسبت به دیگر نقاط استان بوده است.


کد مطلب: 11724

آدرس مطلب: http://salamsarbedar.com/vdceef8z.jh8zwi9bbj.html

سلام سربدار
  http://salamsarbedar.com